Öppet hus, kontakt och e-tjänster för bygglov

Har du frågor om bygglov kan du kontakta kommunens kontaktcenter eller besöka öppet hus för bygglov. Du kan även boka en tid med en hand­läggare eller inspektör i vår e-tjänst.

Hitta på sidan

Kontakta kommunen

Kommunens kontaktcenter kan svara på byggfrågor och pågående ärenden.

Kontakta kommunens kontaktcenter

Öppet hus (digitalt) för bygglov och enskilt avlopp

Mellan 24 september till och med 3 december har vi digitalt öppet hus varje torsdag klockan 16-18.

Via mejl: bygglov@enkoping.se
Via telefon: 0171-62 50 00

Under dessa tider svarar vi på frågor om bygglov och enskilt avlopp via mejl eller telefon. Du får hjälp med ditt eget ärende och får svar på allmänna frågor. Öppet hus sker i samverkan med upplevelseförvaltningen.

Om dessa tider inte passar dig kan du boka tid för besök. Ange gärna ”öppet hus” i ämnesraden i mejlet.

Boka besök via e-tjänsten

Du kan även boka en tid för besök hos oss via e-tjänsten.

Kommunen har fått rekommendationer av länsstyrelsen att inte genomföra möten som inte är av akut karaktär.

Hantera dina byggärenden i vår e-tjänst

I våra e-tjänster för bygglov kan du:

  • boka tid för arbetsplatsbesök eller slutsamråd
  • boka tid med bygglovshandläggare
  • kontrollera dina byggärenden
  • komplettera ditt pågående ärende
  • lämna synpunkter
  • begära slutbesked
  • ta del av beslut som sökande, kontrollansvarig, granne eller sakägare.

E-tjänster för byggärenden

Du behöver mobilt bankid

För använda e-tjänsterna behöver du ett mobilt bankid. Det kan du beställa via din internetbank.

Behöver du hjälp med e-tjänsterna?

Kontakta kommunens kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter: kommunen@enkoping.se

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00