Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om tillstånd att få ha vissa djur i detaljplanerat område.

 

Bild över processkarta om hur du ansöker om tillstånd för djur i detaljplanerat område. Se beskrivning efter bilden.

1. Du vill ha djur som kräver tillstånd

När du vill ha ett djur eller flera, som enligt Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter kräver tillstånd, måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

2. Du ansöker om tillstånd

Ansök om tillstånd för djurhållning i detaljplanerat område

3. Vi granskar ansökan

När vi får din ansökan om tillstånd utser vi en handläggare som granskar ansökan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

4. Vi skickar grannhörande

När vi har fått in alla uppgifter som behövs i ärendet, skickar vi ut så kallat grannhörande till dina grannar. Grannarna har då ett par veckor på sig att lämna synpunkter på din ansökan. För vissa typer av djur behöver vi även höra med andra berörda, till exempel hyresvärden.

5. Vi gör bedömning

När vi har fått in alla underlag som vi behöver gör vi en bedömning om du ska få tillstånd eller inte.

6. Vi fattar beslut

Vi kan antingen bevilja dig ett tillstånd eller inte. När vi beviljar ett tillstånd skriver vi ett beslut. När vi inte beviljar ett tillstånd skriver vi ett avslag.

Du kan överklaga vårt beslut.

7. Du får beslut

När vi har fattat ett beslut skickar vi det till dig. Det kan vara ett beslut om tillstånd eller ett avslag.

8. Vi fakturerar

Kort efter att du har fått ett beslut om tillstånd eller ett avslag, skickar vi en faktura på avgiften. Vi fakturerar en avgift för vår handläggningstid oavsett om du får tillstånd eller inte.

Läs mer om Enköpings kommuns taxor och avgifter