Energi, värme och klimat

Ska du installera en värmepump måste du ansöka om tillstånd. Du kan också få energi- och klimatrådgivning. I Enköpings kommun är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen.

Du behöver först ansöka om tillstånd i god tid innan du påbörjar installationen av en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump. Vår handläggningstid kan vara upp till sex veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan. Tänk också på att du måste anlita en certifierad brunnsborrare och en certifierad kylfirma. Om du tar en gammal oljetank ur bruk, måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den.

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal tjänst som finansieras av Energimyndigheten. Den är kostnadsfri, oberoende och finns för alla i Enköping. Du kan fråga oss om det mesta som rör energi och klimat.

I Enköpings kommun är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen. På ENA Energis webbplats hittar du mer information om fjärrvärme, taxor, energitips med mera.

Vanliga frågor

Vem kan svara på frågor om fjärrvärme?

I Enköpings kommun är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen. ENA Energi är ett kommunalt bolag. Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje fastighet har en egen värmekälla. Värmen produceras under största delen av året i det stora kraftvärmeverket på Kaptensgatan, alltså vid Enköpings hamn. ENA Energis produktionsanläggningar eldas med biobränslen och tillhör därmed de miljövänligaste i landet, vilket är bra för miljön i Enköping och globalt. På ENA Energis webbplats hittar du mer information om fjärrvärme, taxor, energitips med mera.

Ena Energi

Hur går en ansökan om tillstånd för värmepump till?

Vad måste jag skicka in när jag ansöker om tillstånd för värmepump?

Du behöver skicka in en ifylld ansökningsblankett och en situationskarta. Information om vad situationskartan behöver visa finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Fördjupning