Hur går en ansökan om tillstånd för värme­pump till?

Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om tillstånd för värmepump.

Bild över processkarta om hur en ansökan om tillstånd för värmepump går till. Se beskrivning efter bilden.

1. Du vill installera en värmepump

Om du vill installera en värmepump måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

2. Du ansöker om tillstånd

Ansök om tillstånd för värmepump

3. Vi registrerar ansökan

När vi får din ansökan registrerar vi ett ärende och utser en handläggare.

4. Vi granskar ansökan

Handläggaren granskar din ansökan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

Handläggaren undersöker om ärendet behöver skickas på remiss. Om ditt borrhål ska placeras närmare än 10 meter från grannens fastighet, måste vi hämta in grannens synpunkter. Grannen har två veckor på sig att svara på remissen.

5. Vi beslutar om tillstånd

Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få tillstånd eller inte för din värmepump.

Vi skickar beslutet till adressen som du har angett i ansökan. Vi skickar en kopia på beslutet till installationsbolaget, borrföretaget och till eventuell remissinstans/granne.

6. Vi fakturerar

Strax efter att vi har beslutat om tillstånd, skickar vi en faktura på avgiften.

Läs mer om Enköpings kommuns taxor och avgifter