Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet du spolar ner i avloppet. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till kommunen.  

I Enköping kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från grundvattnet i Enköpingsåsen. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet.

När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas. Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket.

Just nu grundvattennivåerna är låga och det är bevattningsförbud. Det innebär att vi behöver spara på vattnet för att inte få vattenbrist, oavsett om du har egen brunn eller kommunalt vatten.

Vanliga frågor

Är det bevattningsförbud?

Ja, vi har bevattningsförbud från juni och tills vidare.

Läs mer om bevattningsförbudet.

Varför måste vi spara på vattnet?

Vi använder grundvatten för att få kommunalt vatten- och avlopp. Grundvattennivåerna har under flera år legat under det normala på grund av för lite nederbörd. Det gör att den källa som vi använder till vårt vatten inte fyllts på tillräckligt mycket.

Spartips och svar på frågor om vattenbristen

Kan jag få hjälp med att förstå min va-faktura?

Fördjupning