Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet du spolar ner i avloppet. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till kommunen.  

I Enköping kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från grundvattnet i Enköpingsåsen. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet.

När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas. Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket.

Vanliga frågor

Varför behöver jag göra en vattenavläsning?

​För att vi ska veta hur mycket ditt hushåll ska betala för vatten och avlopp behöver vi veta hur mycket vatten som förbrukas på fastigheten. Du som äger en fastighet behöver därför göra en avläsning på din vattenmätare en gång per år och skicka in till oss. Vi kommer att påminna dig när det är dags.

Kan jag få hjälp med att förstå min va-faktura?

Hur gör jag med vatten- och avloppsfakturan när jag ska flytta?

Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper vi dig.

Fördjupning