Plogning och sandning

Under vintern ska du kunna använda vägarna trots snö och halka. De ska därför plogas och sandas. Utanför din fastighet behöver det också vara fritt från snö och halka.

Under vintersäsongen behöver vi hjälpas åt i arbetet med snö och halka. Då blir det enklare för dig att ta dig fram.

Kommunen plogar under hela dygnet när det behövs tillsammans med entreprenörer och Trafikverket. Vi sätter in alla resurser vi har men plogningen på din gata kan ändå dröja.

För att vi ska kunna ploga på ett bra sätt är det viktigt att  gatorna är så fria som möjligt från parkerade bilar.

För att de som vill gå förbi ditt hus ska kunna göra det utan att halka måste du som är fastighetsägare skotta och sanda. 

Vanliga frågor

Varför har ni inte plogat än?

När det är vinterväglag sätter vi in hela styrkan för att ploga vägarna. Då tar vi vägarna i en särskild ordning. Vi plogar först vägarna som används mest. Gatorna i bostadsområdena tar vi oftast sist.

Vem plogar på min gata?

I bostadsområdena är det oftast kommunen som plogar och sandar.

Varför tar ni inte bort snövallen utanför mitt hus?

​Det blir alltid en vall när vi har plogat. Vi har inte möjlighet att ta bort vallarna när vi har plogat. Vi behöver i stället arbeta för att alla ska få plogat inom en rimlig tid. 

Fördjupning