Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial. Du kan beställa mätdosor och provtagningspaket från kommunen för att kontrollera radonhalten. 

Som husägare bör du kontrollera om det finns radon i huset. Du kan beställa mätdosor för inomhusluften och provtagningspaket för vatten från kommunen.

Du tar själv provet och skickar in det till analysföretaget. Kostnaden för analysen betalar du till analysföretaget.

När du mäter inomhusluften är det är viktigt att mäta halten i minst två månader under perioden oktober till april.

Vanliga frågor

Vad är radon och är det farligt?

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från 1929 fram till 1975. Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften.

När ska jag mäta radon och hur länge?

Det finns två sätt att mäta radonhalt: korttidsmätning och långtidsmätning. En korttidsmätning kan du göra när som helst under året under 7–10 dagar. En långtidsmätning måste du göra under perioden oktober till april och under minst två månader.

Vad är det för skillnad på kort- och långtidsmätning av radon?

​Korttids- eller snabbmätning är praktiskt när du behöver en fingervisning om radonhalterna, till exempel när du ska köpa eller sälja hus. En långtidsmätning visar årsmedelvärdet i din bostad.

Fördjupning