Värme­pump

Om du är vill installera en värmepump måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

När du ska installera en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump behöver du skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att påbörja installeringen av pumpen. Vår handläggningstid kan vara upp till sex veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan.

Tänk på att du måste anlita en certifierad brunnsborrare och en certifierad kylfirma.

Om du tar en gammal oljetank ur bruk, måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den.

Vanliga frågor

Hur går en ansökan om tillstånd för värmepump till?

Vad måste jag skicka in när jag ansöker om tillstånd för värmepump?

Du behöver skicka in en ifylld ansökningsblankett och en situationskarta. Information om vad situationskartan behöver visa finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Vad behöver jag tänka på när jag placerar ut min energibrunn eller jordvärmeanläggning?

​Om du borrar för bergvärme är det viktigt med skyddsavstånd. Du ska ha minst 20 meter till grävd vattenbrunn, 30 meter till borrad vattenbrunn, 20 meter till andra energibrunnar och 30 meter till avloppsanläggning.

Dessutom gäller för jordvärme 20 meter till enskild vattentäkt och 10 meter till avloppsanläggning.

Fördjupning