Belysning

Bra belysning är viktigt för att du ska hitta och ta dig fram på gator, torg och i parker. Vi arbetar ständigt med att laga och förbättra belysningen.

I Enköping finns 8000 lampor som lyser upp våra gång- och cykelbanor.

Vi vill gärna veta om du ser trasiga lampor, anmäl det under ”Felanmälan” så åtgärdar vår entreprenör det.

Det finns många delar i kommunen som tyvärr fortfarande saknar belysning. Vi försöker utöka belysningen varje år, men om du känner till ett område som saknar belysning, vill vi gärna veta. Du kan lämna synpunkter här.

Vanliga frågor

Vad gör kommunen för att belysningen på gång- och cykelvägarna ska bli bättre?

​Vi bygger hela tiden ut belysningen på gång- och cykelvägarna i kommunen. I första hand bygger vi ut belysningen där det behövs mest och vid de stråk som används mest.  

När lagar ni gatlyktan som är trasig?

Först måste vi veta vilken gatlykta det handlar om. Hör gärna av dig till oss och anmäl felet. Vi kontaktar sedan Vattenfall som ska laga den inom 35 dagar. Är det ett större område som saknar belysning kommer vi ut så fort vi kan.

Fördjupning