Åter­vinnings­centraler

På en återvinningscentral kan du lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. Här kan du se var återbruket i kommunen ligger.

Återvinningscentraler kallas även för återbruk. I Enköpings kommun finns en återvinningscentral. Den kallas för Återbruket och ligger i Enköping. Dessutom finns Mobila återbruket som kommer till mindre orter i kommunen för att hämta grovsopor och farligt avfall.

Från den 1 september 2015 är det VafabMiljö kommunalförbund som har hand som sophanteringen i Enköpings kommun. Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.