Avfalls­regler

Regler för hanteringen av avfall i kommunen finns beskrivna i den så kallade renhållningsordningen.

I Enköping består renhållningsordningen av två delar. Den ena delen är avfallsplanen. Den andra delen är de lokala renhållningsföreskrifter. Båda dessa dokument hittar du på VafabMiljös webbplats.