Sop­hämtning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till att det behandlas på rätt sätt. Det är VafabMiljö kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Sopbilar hämtar sopor hos hushåll som har abonnemang för sophämtning. Alla fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är de som är obebyggda eller som har fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.

Vanliga frågor

VafabMiljö bytte entreprenör våren 2019. Den nya entreprenören använder andra fordon och det gör att soptunnorna för vissa hushåll behöver stå annorlunda. Du kan hitta mer information här:

Läs mer om varför vissa soptunnor behöver stå annorlunda på VafabMiljös webbplats

Har du frågor eller synpunkter kan ta du kontakt med VafabMiljö.

Telefonnummer till VafabMiljö: 020-120 22 20

E-post till VafabMiljö: kundservice@vafabmiljo.se.

Fördjupning

Mer om sophämtning på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?