Prisutdelning för arkitektförslagen för Myranområdet

Publicerad 2019-01-20

Nu har arkitekterna bakom det vinnande förslaget för Myranområdets utveckling Dzenis Dzihic och Staffan Svensson fått sitt pris. Dženis Džihić är från Enköping.

– Det känns otroligt kul att vinna en så stor tävling bland arkitekter. Det var roligt att få ta fram ett förslag på hur min hemstad ska kunna utvecklas, säger Dženis Džihić, arkitekt.

Det vinnande förslaget heter Root city och går ut på att göra Myran till ett grönt och urbant område med fokus på mänsklig motion, aktiviteter och smarta energilösningar.

– Vi föreslår att Myran blir en levande och tillgänglig stadsdel med hållbar inriktning. En grön stadsdel där människor ska kunna cykla, gå, vistas och mötas, säger Dženis Džihić.

Vad händer nu?

  • Kommunens tjänstepersoner och politiker fortsätter arbetet med att utvärdera de vinnande förslagen och ska ta fram en tidplan för det fortsatta arbetet.
  • Kommunen ska bland annat arbeta fram en genomförandestrategi och planläggning av området.

Enköpings kommun har i enlighet med tävlingens regler fria händer när det gäller vilka delar av de vinnande förslagen man vill jobba vidare med.

Världens största arkitekttävling

Europan är världens största internationella arkitekttävling och riktar sig till arkitekter som ännu inte fyllt fyrtio år.

Juryns utlåtande

"Root City föreslår en stadsbyggnadsstruktur med en tydlig mittaxel och stora inslag av grönska. Förslaget tar tydlig utgångspunkt i det viktiga stationsläget och överbryggar den barriär som järnvägen idag utgör. Två torn blir viktiga landmärken för Enköping och dessa har i förslaget funnit sin naturliga plats. Förslaget förhåller sig på ett bra sätt till tomtens fyra olika karaktärer och utmaningar; järnvägen, Salavägen, E18 och naturen. Root City har en inlevelse i platsen och föreslår tegel som byggnadsmaterial som ett sätt att knyta an till historien. En fin idé.
Förslaget är väl genomarbetat vilket synliggör en del frågor att arbeta vidare med."

Läs mer om utvecklingen i Myranområdet.
Läs mer om arkitekttävlingen.

Enköping