Regionbussarna fortsätter trafikera Gustav Adolfs plan

Regionbussarna kommer fortsätta att gå till Gustav Adolfsplan och lasarettet.

Efter synpunkter från allmänheten och politiska diskussioner har regionens förslag om nytt busslinjenät i Enköpings stad ändrats. En stor del av synpunkterna har handlat om regionbussarnas trafik genom Enköping. I det fortsatta arbetet med det nya linjenätet kommer regionbussarna att även i fortsättningen gå till Resecentrum, Gustav Adolfs plan och lasarettet.

Vad händer nu?

Kommunens syn på regionens förslag ska behandlas politiskt i ytterligare ett steg. Kommunens remissvar beslutas i kommunstyrelsen i februari.

Enköping