Vägarbeten på Sandbrogatan

Publicerad 4 augusti 2021

Det blir begränsad framkomlighet på Sandbrogatan från den 9 augusti.

Gatuarbeten kommer sällan lägligt. Från 9 augusti kommer vi att arbeta på Sandbrogatan 1 utanför Hälsohuset.

Påverkan i området

Sandbrogatan 1 stängs av från vecka 32 till slutet av oktober. Det blir avstängt utanför Hälsohuset i höjd med parkeringen vid gymnasiet, och biltrafiken leds om. Infart till Sandbrogatan blir endast från rondellen Tullgatan/Östra Ringgatan.  Ingen infart från Torggatan.

Varför gör vi det här?

Arbetena beror på att vi renoverar vatten- och avloppsledningarna och Ena Energi arbetar med fjärrvärmen i området. Bland annat för att kunna bygga bostäder på tomten för
det gamla möbelhuset och det nya Westerlundska gymnasiet.

Hur påverkas du som bor i närheten?

Vi är medvetna om att vårt arbete orsakar en del besvär för er som kör bil i området, men hoppas att det inte ska få alltför stor påverkan.
Arbetet kommer att utföras under dagtid på vardagar.


Kartan visar var vägarbete kommer att ske.

Den blå linjen visar arbetet på Sandbrogatan.

Fotot visar vägskylten gatuarbete.

Foto: Annika Westerberg