Enköping höjer tempot i klimat­omställningen

Publicerad 1 oktober 2021

Enköping är en av 23 städer som genom Viable Cities ska kraftsamla för att bli klimatneutrala.

Idag blev det klart. När den andra perioden av Viable Cities startar den 1 oktober får Enköping sällskap av 14 nya städer. Tillsammans representerar dessa 40 procent av Sveriges befolkning.

– Det här är ett jättekliv framåt för klimatomställningen i Sverige, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

– Beskedet att vi fortsatt är med inom Viable Cities är glädjande. Vi vill att Enköping ska ta en given plats i den gröna omställningen. Vår ambition är att göra det här tillsammans med invånarna, företagarna och föreningarna i kommunen. Enköping växer och när vi bygger nya stadsdelar och samhällen ska klimatfrågan och hållbarhet vara som en grön tråd genom hela processen, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

Andra fasen med 23 städer

Den 1 oktober startar den andra fasen av Viable Cities och fyra myndigheters satsning Klimatneutrala städer 2030. Då kommer 23 svenska städer att arbeta tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär.

Workshops för kommunerna

För att hålla tempo kommer alla städer att bjudas in till en serie workshops under hösten. Bland annat kommer de att introduceras till processen för arbetet med Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen.

Signerar reviderat kontrakt

Redan den 8 december, på European Viable Cities Day, kommer Enköping att signera ett reviderat Klimatkontrakt 2030.

Mer information: