Markteknisk undersök­ning i Nykvarn

Publicerad

Nu inleder vi en större markteknisk undersökning för att hitta källan till föroreningen som upptäcktes i våras.

I våras upptäcktes en förorening i Nykvarn som vi då trodde var ett oljeutsläpp men som visat sig vara diesel.

Om undersökning­en

Den marktekniska undersökningen görs av konsultföretaget Bjerking och börjar den 13 oktober. I dagsläget vet vi inte hur lång tid det kommer att ta men vi arbetar för att det ska bli minsta möjliga påverkan för människor och miljö.

Bra att veta

Det kommunala vattnet i området påverkas inte. Det finns heller inget som tyder på att de enskilda brunnarna är påverkade. Kommunen avråder inte från att dricka eller använda vattnet, men var uppmärksam på om det luktar diesel.

Om du misstänker att vattnet är påverkat eller att dieseln sprids ännu mer i området, kontakta kommunens kontaktcenter på telefon eller via e-post.

E-post: kommunen@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 00

I dagsläget finns inget som visar på att dieselutsläppet påverkar vattnet i Sagån, men det går inte heller att helt utesluta.

Vid frågor, kontakta:

Camilla Wester, miljöstrateg på kommunledningsförvaltningen
E-post: camilla.wester@enkoping.se