Så kan nya Paushuset se ut

Publicerad 14 oktober 2021

Vid Stora torget i Enköping ska ett nytt Paushus innehålla handel, restauranger, kontor, bostäder och parkeringar. Nu ska Enköpingsborna få tycka till om förslaget.

Ambitionen är att det ska bli en levande mötesplats med varierat innehåll både dag- och kvällstid.

Byggnaden kommer vara i tegel, puts och med inslag av trä i en varm jordnära ton. Den kommer variera i höjd. På taket blir det en takterrass.

- Nya Paushuset kommer lyfta Stora torget som plats och bidra till att hela centrala stadskärnan utvecklas genom mer liv och rörelse. Ambitionerna för huset går helt i linje med vårt arbete med Årets Stadskärna. Jag är spänd på att få in synpunkter från invånare och företagare genom olika dialogformer i samband med samrådsperioden, säger Ulrika Ornbrant, ordförande i kommunstyrelsens plexutskott.

- Vi vill bygga en fastighet som lever 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, säger Johan Thorwid, vd Andersson Company.

Det nya Paushuset kommer innehålla:

  • Handel
  • Restauranger med takterass och utservering
  • Utställningsytor
  • Kontor
  • Bostäder
  • Parkering för bilar och cyklar under markplan

Samråd – en chans att tycka till

Under hösten kommer du få chansen att tycka till om förslaget. Dialoger kommer ske på olika sätt. Du kommer kunna tycka till genom ett formulär på kommunens webbplats eller genom fysiska dialogmöten i Paushuset.

Mer information om nya Paushuset

Mer information om dialogerna kommer att publiceras på webbplatsen Enköping växer.


Illustrationen visar en möjlig design på det nya Paushuset

Arkitekter: Kjellander Sjöberg. Illustration: Darc Studios