Sandsopning och lagning av hål

Vi tar upp sand och grus under hela våren i Enköpings kommun.

Sandupptagning våren 2023

Från vecka 12 börjar vi ta upp sanden i centrum. Sedan tar vi upp sand i följande ordning, där vissa områden körs parallellt: 

 • Korsängen
 • Hummelsta
 • Grillby
 • Lillkyrka
 • Bergvreten
 • Gånsta
 • Munksundet
 • Fjärdhundra
 • Lillsidan
 • Romberga
 • Myran
 • Gröngarn
 • Galgvreten
 • S:t Ilian
 • Fanna
 • Älvdansen
 • Klondyke
 • Ängslyckan
 • Mariedal
 • Gamla Nynäs
 • Varghällar
 • Stenvreten
 • Örsundsbro
 • Skolsta
 • Hagalund

Grovsopning först

Det är vädret som styr när vi kan sätta igång med sandsopning. Vi tar upp sanden när vi bedömer att risken för halka är så liten som möjligt. Är det torrt och fint väder är det oftast inga problem att sätta igång. Är det omväxlande väder måste vi avvakta med att ta upp sanden.

I år har vi tvingats avvakta med sandsopningen och vi ligger efter i vår tidsplanering med flera veckor. Det beror på att det har varit så kallt så att gruset har varit fastfruset.

Vi börjar med att grovsopa ett område för att sedan återkomma och göra det lite mer noggrannt. Innan det stora arbetet kan vi ibland också sopa vissa stråk som vi vet används mycket.

Vi försöker så ofta som det går att vattna asfalten när vi sopar sanden så det inte dammar.

Det kan fortfarande bli minusgrader på vägarna och då fryser sanden fast i marken och det blir halt och trafikfarligt. På en del ställen finns det kvar ishögar med sand i där vi först grovsopar och sen sopar upp resten vid ett senare tillfälle.

Underlätta för de som sopar

För att vi snabbare ska kunna sopa upp sanden i ett område så försök att parkera bilen på en sopad yta och lämna utrymme. Det är svårt att komma fram med maskinerna i för små luckor. Vi kan inte stänga av gata för gata.

Lagning av hål på gator

Det blir alltid hål i gator och cykelbanor efter vintern. När vi har tagit upp sanden efter vintern lagar vi hålen. Är det ett stort och djupt hål lagar vi det så fort som möjligt. Du får gärna anmäla hål i gatan till oss.