Parkera i Enköping

Det finns flera avgiftsfria parkeringar i och utanför centrum. Du kan betala med kort, mobiltelefon och periodmärke.

Nytt system för parkering

Från den 3 maj 2021 blir det ett nytt system för parkering.

Om Stadens nya parkeringsmiljö på webbplatsen Enköping växer

Betalning med periodmärke

Periodmärken säljs inte längre. Om du har ett periodmärke du köpt tidigare kan du använda det till och med 28 augusti. Sätt märket på en parkeringsskiva som då blir din biljett på kommunens parkeringsplatser. Se skyltar hur länge du får parkera, tiden gäller även om du har periodmärke.

I centrum får du stå på anvisad plats

Centrum är innanför gatorna Östra Ringgatan, Västra Ringgatan, Ågatan och Tullgatan. Inom de här gatorna får du stå på anvisade parkeringsplatser på de kommunala parkeringarna. Se skyltar för hur länge du får parkera, till exempel om det står parkering max två timmar.

Utanför det här området gäller oftast att du får stå utan kostnad i 24 timmar. Det finns vissa parkeringsplatser även utanför centrum.

Det här är en karta som visar vart du kan hitta parkeringsplatser och vad det kostar.

Det här är en karta som visar vart du kan hitta parkeringsplatser och vad det kostar.

Parkera utan avgift i centrum 

Det finns tre avgiftsfria parkeringar i närheten av stora torget. De finns på Stora torget, Kungsgatan mellan Torggatan och Rådmansgatan samt Gustaf Adolfs plan. På dessa tre parkeringar får du parkera högst en timme på vardagar klockan 8–18. På lördagar och dag före röd dag få du parkera gratis klockan 8–15. Övrig tid får du parkera där fram till följande vardag eller lördag klockan 8.00. Du behöver inte ha p-skiva för att parkera här.

Inom 500 meter från stora torget finns även 380 avgiftsfria parkeringsplatser där du får stå max 24 timmar. Från och med 2 mars får du parkera även på kommunhusets parkering, det är 120 platser där du kan stå utan avgift i 24 timmar.

Parkera utan avgift utanför centrum

På de kommunala gatorna utanför centrum får du parkera avgiftsfritt i 24 timmar om det inte står något annat på p-skylten. Det gäller även på de kommunala gatorna i Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka, Skolsta och Örsundsbro.

Vid resecentrum finns det fyra avgiftsfria parkeringar:

  • två bakom järnvägsstationen (på den norra sidan)
  • en precis vid resecentrum, innanför gångvägen som leder ned i tunneln under spåren
  • en vid Bangårdsgatan.

På parkeringen närmast bakom stationen får du parkera i högst 24 timmar och högst 7 dygn på parkeringen längst bort. På parkeringsplatsen precis vid resecentrum och vid Bangårdsgatan får du parkera i högst 24 timmar.