Vägarbeten

Asfaltering, arbeten med nergrävda ledningar, arbeten intill vägar och evenemang kan påverka dig som kör på vägarna.

​Vi informerar om vägarbeten och avstängda gator genom skyltning på plats. Vid större arbeten skriver vi om det på sidan Pågående vägarbeten.


Vanliga frågor

Varför asfalterar ni inte på en gång när ni har lagat en väg?

​Gruset måste packas ihop och fyllas på några gånger innan vi asfalterar. Om vi asfalterar på en gång kommer vägen att sjunka ner och bli ojämn. Några dagar innan vi asfalterar kontrollerar eller byter vi även brunnslock.

Vilka vägar ansvarar kommunen för?

​Kommunen ansvarar för de flesta vägarna inom tätorterna.

Vilka vägar ansvarar Trafikverket för?

​Trafikverket ansvarar för de större genomfartslederna och de flesta enskilda vägarna. Trafikverkets kontaktcenter har telefonnummer 0771-921 921.

Fördjupning

Relaterat