Anmäl anslutning till vatten och avlopp för Attefalls­hus

Du som ska bygga ett Attefallshus i ett område med kommunalt vatten och avlopp behöver anmäla det till kommunen.    

Om ditt Attefallshus har hygien- och köksutrymmen med vatten behöver du skicka in en anmälan till kommunen. Du kommer då att behöva betala en engångskostnad vid själva anslutningen. Därefter styrs kostnaden av hur mycket vatten du använder.

Skicka in anmälan

Du behöver skicka in anmälan till vatten- och avloppsavdelningen samtidigt som du skickar in bygganmälan till bygglovsavdelningen.