Ansök om förhandsbesked

Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplanerat område kan du ansöka om förhandsbesked. Det ska du göra innan du ansöker om bygglov.

Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov. Tänk på att du måste söka bygglov inom två år. 

E-tjänst

Ansök om förhandsbesked

För att använda e-tjänsten behöver du ett mobilt bankid. Det kan du beställa via din Internetbank.

Blankett

Ansök om förhandsbeskedPDF