Ansök om installation av minireningsverk

Om du vill installera ett minireningsverk på din fastighet, måste du ansöka om ett tillstånd från kommunen.

Tänk på att följa instruktionerna i blanketten så att du fyller i den rätt. En ofullständig blankett kommer att skickas tillbaka till dig för komplettering.

Innan du skickar in blanketten är det viktigt att tittar att du har skickat med alla bilagor som behövs.