Ansök om marklov

Vill du göra markarbeten inom ett område med detaljplan måste du söka marklov. Det gäller om du exempelvis vid schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.

Vad ska du göra?

Kontrollera i vår guide för bygglov vad som gäller vid markarbeten.

Behöver du bygglov?

E-tjänst

Ansök om marklov

För att använda e-tjänsten behöver du ett mobilt bankid. Det kan du beställa via din Internetbank.

Blankett

Ansök marklovPDF