Avtal för att anlägga avlopp på annans mark

När du anlägger avlopp på annans mark behöver du ta en kopia på servitut eller teckna ett skriftligt avtal med markägaren.

I den här längre texten kan du med fördel förklara hur man ansöker, vad man ska tänka på och vilka regler som gäller vid ansökan. Den som ansöker vill exempelvis veta om det kostar någonting, hur lång handläggningstiden är och hur ansökningsprocessen ser ut mer i detalj.