Beställ utstakning eller läges­kontroll samt behörighet

Det står i ditt bygglovsbeslut om det krävs utstakning och läges­kontroll. Du ska skicka dokumentationen från utstakningen och lägeskontrollen till vår byggavdelning.

Vad är utstakning och lägeskontroll?

Innan du börjar bygga måste du beställa utstakning. Utstakning är att markera den nya byggnadens läge på fastigheten. Grovutstakning är när man markerar inför sprängnings- och schaktningsarbeten. Finutstakning är när man markerar inför formsättning av grunden.

Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grunden. Lägeskontroll är att kontrollera att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

Vem får utföra utstakning och lägeskontroll?

Du kan beställa tjänsterna från kommunen. Ring till vårt kontaktcenter och boka tid i god tid.

Telefon: 0171-62 50 00

Du kan också anlita en konsult. Det är viktigt att konsulten kan styrka att den har kompetens inom mätningsteknik i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer för bedömning av ”grundläggande mätningsteknisk färdighet” (A§ 348/2010). För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år och praktisk erfarenhet i minst två år. Summan av utbildning och praktik ska blir minst fem år. Kommunen ska godkänna konsulten innan denna utför utstakning eller lägeskontroll. Du ansöker om behörighet på den här blanketten, alltså samma som för att beställa utstakning och lägeskontroll.

Vad ska jag tänka på när jag gör lägeskontroll?

Anvisningar för lägeskontroll