Installera cistern

Cisternen ska vara typgodkänd. Ett ackrediterat företag ska besiktiga cisternen och rörledningarna innan du börjar använda dem. Besiktningen ska göras när cisternen är tom.

Kom ihåg att skicka med en tomtkarta där du markerar cisternens och rörledningarnas placering. Du ska även
markera vattentäkter som ligger inom en radie av 200 meter.