Klagomål inom- och utomhus­miljö

Blanketten är till för alla typer av klagomål till miljö- och byggnadsförvaltningen där miljöbalkens bestämmelser gäller.

Innan du skickar in klagomålet, ska du kontakta den som orsakar störningen eller som äger fastigheten. Den som stör bör få skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Får du ingen hjälp att lösa problemet, kan du skicka in ett klagomål till kommunen.

Klagomålet kan handla om miljöproblem utomhus i form av utsläpp, rök från vedeldning, buller, nedskräpning, förorenad mark med mera. Du kan även använda blanketten om något i inomhusmiljön orsakar besvär för din hälsa.

Exempel på sådant som kan orsaka problem är buller, fukt, mögel, lukt och dålig ventilation. Om det gäller problem i hyresbostad eller bostadsrätt ska du först vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Fortsätter problemet kan du fylla i blanketten för klagomål och skicka in.

Du kan lämna in klagomålet anonymt, men då kan det bli svårare att utreda och vi kan inte återkoppla till dig vad som händer i ärendet.

Tänk på att din e-postadress blir en del av en allmän handling när du skickar e-post till oss. Om du vill vara helt anonym bör du använda en e-postadress som inte går att koppla till dig eller skicka in handlingen med vanlig post utan avsändare