Anmäl sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

Innan en auktoriserad saneringsfirma sanerar avloppsrören måste du anmäla åtgärden till kommunen.

Mer om anmäl sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

Du måste göra anmälan senast sex veckor innan planerad sanering.