Anmäl sanering och efterbehandling av förorenat område

Om du planerar att göra markarbeten eller sanering i ett förorenat område ska du anmäla det till miljö- och byggnads­förvaltningen.

Mer om anmäl sanering och efterbehandling av förorenat område

Du måste göra din anmälan senast sex veckor innan arbetet börjar.