Ärenden förskola och skola

Visa alla
 1. Anmäl egenvård diabetes
 2. Anmäl egenvård läkemedel
 3. Anmäl egenvård övrigt
 4. Anmäl särskilda skäl för antagning till gymnasiet
 5. Anmäl till prövning
 6. Anmäl till sms-tjänst
 7. Anmäl till särskild prövning på Komvux
 8. Ansök om anpassad kost
 9. Ansök om att byta skola inom kommunen
 10. Ansök om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska
 11. Ansök om fri kvot
 12. Ansök om ledighet utanför lov i grundskolan
 13. Ansök om ledighet utanför lov på gymnasiet
 14. Ansök om lovplats i förskola
 15. Ansök om matersättning
 16. Ansök om modersmålsundervisning
 17. Ansök om pengar från Nyströms skoldonationsfond Hacksta
 18. Ansök om pengar från Nyströms skoldonationsfond Litslena
 19. Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg
 20. Ansök om plats i förskoleklass
 21. Ansök om plats i grundskola i Enköpings kommun
 22. Ansök om plats på fritidshem
 23. Ansök om stipendium ur Nyströms premiedonationsfond
 24. Ansök om tilläggsbelopp i förskola eller pedagogisk omsorg
 25. Ansök om tilläggsbelopp i grundskola
 26. Ansök om vårdnadshavarkonto i edWise
 27. Ansök till Introduktionsprogrammet
 28. Ansök till Komvux
 29. Ansök till LIU (lokal idrottsutbildning)
 30. Ansök till Lärvux
 31. Ansök till Studio Fenix
 32. Ansök till Svenska för invandrare (Sfi)
 33. Ansök till barnskötarutbildning
 34. Ansök till gymnasiesärskola
 35. Ansök till gymnasiesärskola i annan kommun
 36. Ansök till gymnasiet
 37. Ansök till praktisk trädgårdsutbildning hos Komvux
 38. Ansök till trädgårdsmästarutbildningen
 39. Ansök till undersköterskeutbildning
 40. Ansök till utlandsskola
 41. Ansök till ventilationsingengör med inriktning styr- och reglerteknik
 42. Ansökan om att som nyanländ få gå i grundskola
 43. Beställa betyg-vuxenutbildning
 44. Byt förskola eller pedagogisk omsorg
 45. Lämna eller ändra inkomstuppgift fritidshem
 46. Lämna eller ändra inkomstuppgift förskola och pedagogisk omsorg
 47. Lämna eller ändra schema förskola eller pedagogisk omsorg
 48. Lämna klagomål/synpunkt Komvux
 49. Skolskjuts vid särskilda skäl
 50. Svara på erbjudande om förskoleplats
 51. Säg upp plats i förskola eller pedagogisk omsorg
 52. Säg upp plats i skola vid flytt från kommunen eller byte till friskola
 53. Säg upp plats på fritidshem
 54. Säg upp undervisning i modersmål