Uppsägning av lägenhet inom omvårdnadsboende eller gruppboende

Om ditt behov förändrats så att du inte längre behöver en lägenhet behöver du fylla i en blankett om det.