Formulär för klagomål och synpunkter

Här kan du som kommuninvånare lämna synpunkter och klagomål på någon av kommunens verksamheter.

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre – varje dag! När du lämnar dina synpunkter till oss diarieför vi dem. Därmed blir det du skrivit en allmän handling som andra kan ta del av.

Du får vara anonym när du fyller i formuläret. Fyll i så fall bara i de fält som du själv vill.

Om du anger personuppgifter i fritextfält, tänk på att inte ange mer än du tror att vi behöver för att ta hand om ditt klagomål.


Vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad?Hantering av person­uppgifter

Vill du bli kontaktad, fyll i de kontaktuppgifter du vill att kommunen använder vid kommunikation med dig.

Lämnar du dina personuppgifter måste vi spara dem eftersom de blir allmänna handlingar. Vi sparar dem under tiden klagomålet handläggs därefter arkiveras de.

De personuppgifter du lämnar i detta formulär skickas via en extern leverantör för hemsidan in till kommunen där uppgifterna sedan hanteras.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling. Du har bland annat rätt att komma med invändningar och begära tillgång till dina personuppgifter och klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vill du veta mer?

Kontakta kommunen@enkoping.se, eller läs mer på enkoping.se/personuppgifter.