Bygglov för företagare

Samma regler för bygglov gäller för både företagare och privatpersoner. Tänk på att ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt för byggvatten, om du behöver det under byggtiden.

I enstaka fall finns det inte lika hårda krav vad på vad som kräver byggnadslov eller strandskyddsdispens. Det gäller framför allt dig som driver jordbruksverksamhet, fiske eller liknande.

Om byggnaden är inom kommunalt verksamhets­område för vatten och avlopp kan du ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du behöver skicka in en ansökan om detta i god tid så att vatten- och avloppsavdelningen får vetskap om din anslutning och kan hantera den så smidigt som möjligt.

Om du behöver byggvatten under byggnadstiden begär du det i samband med att du ansöker om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.

Vanliga frågor

Nej, du behöver skicka in en ansökan om att få ansluta till det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp i god tid. Det är viktigt att vatten- och avloppsavdelningen får vetskap om din kommande anslutning så att den kan hanteras så smidigt som möjligt. I kommunens karttjänst kan du se om din fastighet ingår i det kommunala verksamhetsområdet eller inte.

Kommunens karttjänst

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?