Bygg­vatten

Du som är företagare och ska bygga nytt kan behöva ansöka om kommunalt vatten och avlopp under byggtiden. Här kan läsa om vad som gäller.

Byggvatten ska mätas

Byggvattnet behöver mätas under perioden du använder det. Du ansvarar för att utforma mätarplatsen så mätaren skyddas från frost, extrem värme eller annan åverkan. Du ansvarar också för att återströmning inte sker. Vattenmätaren är kommunens och du hyr den under perioden du använder den. Du kan också hyra ett byggvattenmätarskåp.

Endast kommunen får öppna eller stänga ventilen

Det är bara kommunens personal som får öppna eller stänga servisventilen. Om den öppnats av någon annan kommer vi att debitera en avgift.

Ansök om byggvatten

Ansök om byggvatten

Du kan hyra mätarskåp för byggvatten

  • Det finns möjlighet att koppla din utrustning via ett byggmätarskåp. Skåpet är en helhetslösning för byggvatten och levereras med en fastmonterad mätare. Kryssa i rutan för byggmätarskåp på blanketten för att anmäla intresse.
  • Byggskåpet levereras med mätarstorlekarna Qn 6,0 eller Qn 2,5 beroende på den planerade vattenförbrukningen vid bygget.
  • Skåpet monteras på en pall eller hängs upp på en vägg.
  • Du ansvarar för att ansluta rören till vattenmätarskåpet och att dessa frostskyddas. Du ansvarar också för elanslutning för att värma upp skåpet vintertid.
  • Byggmätarskåpet är låst med Enköpings kommuns hänglås. Det går bra att använda eget lås så länge Enköpings kommun får tillgång till nyckel eller kod för att kunna göra en avläsning.

Mått på skåp och röranslutning

  • Höjd: 800 mm
  • Bredd: 750 mm
  • Djup: 450 mm
  • Mått på röranslutning: 1 1/4 tums invändig gänga

Avgift

Hyra av byggvattenmätare kostar 17 kronor per dygn.

Hyra av byggvattenmätarskåp inklusive byggvattenmätare kostar 29 kronor per dygn.

Du betalar utöver dygnsavgift även för varje kubikmeter vatten du förbrukar.

Återställning

Återställning efter byggvattenanvändning ska göras så nära huvudledning som möjligt. Återställningen ska besiktigas och godkännas av kommunen.