Enköpings näringsliv

Enköpings kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm – Mälardalen. Det geografiska läget vid Mälaren i kombination med närheten till Stockholm, Uppsala och Västerås gör Enköping till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

Foto på Myranområdet som har en blå toning över bilden. På bilden står texten välkommen till Sveriges närmaste näringsliv.

Grattis till dig som har startat eller ska starta företag här i Enköping! Alla gynnas av den starka tillväxten i regionen. I Enköping präglas företagsklimatet av närheten mellan människor. Med det menas att enköpingsföretagen föredrar att göra affärer och utveckla sitt företag genom relationer, inte genom system.

Om Enköpings näringsliv

Företagen i kommunen gynnas av den starka tillväxten i regionen och många företag vill etablera sig i Enköping. Närheten till kompetens och bra transportvägar, E18 och riksvägarna 55 samt 70 möts här är några saker som lockar. Prognoserna visar också en stark tillväxt av befolkningen i kommunen. Det är något som attraherar fler företag att etablera sig i Enköping, speciellt företag med inriktning på logistik, industri, handel, tjänster och service.

Illustration som föreställer en karta över Enköping och närliggande städer.

Näringslivets konkurrenskraft och tillväxt

Idag bor det 47 489 personer i Enköpings kommun. Ungefär 8 000 personer pendlar ut från kommunen till sina arbeten i Uppsala, Stockholm och Västerås men också till Håbo och Upplands-Bro. Cirka 4 000 personer pendlar in till kommunen i huvudsak från Uppsala och Västerås men också från Stockholm och Håbo.

Enköping har starka kopplingar till Stockholmsregionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet och en växande tjänstesektor som grund. Vi ser även en växande grön näring (besöksnäring) sprungen ur kommunens starka jordbrukstradition och det faktum att hälften av befolkningen bor på landsbygden.

5100 aktiva företag i kommunen

Enköpings näringsliv utvecklas starkt och 2021 startade 336 nya företag i kommunen. Många branscher har växt de senaste åren i Enköping. Enligt Upplysningscentralen (UC) 2020 uppgår antal registrerade företag i kommunen till 5100 stycken aktiva företag varav 947 stycken är inom lantbruk, skog och fiske.

Några av de största arbetsgivarna i Enköpings kommun, sett till antal anställda är:

 • Enköpings kommun
 • Ledningsregementet
 • Lasarettet i Enköping
 • Martin & Servera
 • Oriola

Flest företag och anställda i Enköping finns inom företagstjänster, bygg samt parti- och detaljhandel. Aktiebolagen i Enköpings kommun står för drygt 80 procent av arbetstillfällena och 90 procent av omsättningen.

En utvecklad handel och stadskärna

Enköping utvecklas fort och det är mycket på gång i de centrala delarna. Flera stora investeringar kommer förvandla stadskärnan och samtidigt jobbar kommunen tillsammans med fastighetsägarna och företagarna för att utveckla centrum. Målet är utmärkelsen Årets Stadskärna.

Handeln har utvecklats i Enköping. Inte minst sällanköpsindex som har ökat i takt med att det externa handelsområdet Myran vid E18 har växt. Vi har idag ett handelsindex på ca 80 där dagligvaruhandel har cirka 90, sällanköpshandel cirka 70.

Näringslivs­avdelningen

Som näringslivsavdelning arbetar vi strategiskt med kommunens utveckling och är vägen in för dig som företagare. Vi hjälper dig att hitta rätt i frågor om tillstånd, mark, lokaler, företagsnätverk och annat som är viktigt för din verksamhet.

Vi är vägen in för dig som företagare

Ett välmående och växande näringsliv är avgörande för hela kommunens tillväxt. Kommunens bemötande och hantering av företagsärenden har en central roll i företagsklimatet. Vi som jobbar på näringslivsavdelningen är:

 • Anna Holmström, näringslivschef
 • Charlotta Stenberg, näringslivskoordinator
 • Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare
 • Sofia Ohlsson, näringslivsutvecklare med fokus landsbygd

De flesta kommuner arbetar idag med att förbättra sin service till företagen. För att Enköping ska stå sig i konkurrensen som en attraktiv kommun för såväl företag som inflyttare och besökare genomförs nu ett förvaltningsövergripande arbete kring att skapa förutsättningar för ett välmående och växande näringsliv.

Visionen för arbetet är att Enköpings kommun är den kommun som skapar bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, driva, växa och etablera sig i.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för företag att starta, driva, växa och etablera sig. Detta kan vi göra tack vare många års erfarenhet och god förståelse för Enköpings näringsliv. Vi stöttar kommunens företag genom att bland annat:

 • finnas tillgänglig för frågor om ditt företag eller kommunens tillväxt
 • ge stöd vid förändring eller utveckling av ditt företag
 • ordna aktiviteter för att du ska kunna lära känna andra företagare
 • skapa möten där du kan träffa lokala politiker och tjäntemän från kommunen
 • hjälpa dig att hitta rätt i frågor om tillstånd, mark, lokaler, företagsnätverk och annat som är viktigt för din verksamhet.

Har du frågor?

Telefon: 0171-62 80 80
E-post: naringsliv@enkoping.se

Lär dig mer om kommunens upphandlingar

Har du funderingar kring hur du kan delta i kommunens upphandlingar eller hur vi arbetar med våra upphandlingar? Nu har du möjlighet att boka in ett möte med oss på inköpsavdelningen.

Vi träffar dig gärna på plats eller digitalt för att berätta mer om hur vi jobbar med kommunens upphandlingar. Du får information om hur en upphandling går till och hur du gör för att delta i dem.

Vi inte kan svara på frågor om pågående eller specifika upphandlingar, de måste ställas via vårt upphandlingssystem Tendsign så att alla anbudsgivare får samma information.

Välkommen att boka ett möte med oss

Skriv i ett mejl vad ni vill veta mer om så kontaktar vi dig inom kort och bokar en tid.

E-post: upphandling@enkoping.se

Nätverk, föreningar och aktiviteter

Att nätverka tillsammans med andra är en viktig del i företagandet. De är ett bra sätt för att lära känna andra företagare inom kommunen men också ett sätt att marknadsföra sitt företag.

Rådgivning, nätverk och samverkan

Det finns många organisationer, myndigheter, föreningar och nätverk som stöttar näringslivet och företagare.

Det finns även flera lokala affärsnätverk där du får möjlighet att träffa och lära känna andra företagare som verkar i Enköping men också lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Projekt och utveckling

Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram. Vi är med i världens största arkitekttävling, vi ska bli Årets Stadskärna senast 2025 och vi bygger ett nytt familjebad. Vi har en levande landsbygd, vi gör gröna miljösatsningar och vi utvecklar idrotts- och kulturlivet tillsammans med föreningslivet.

Animerad bild på framtida Myranområdet.

Animerad bild framtagen av Root City.

Projekt­området Myran

Enköpings kommun vill tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och exploatörer och andra intressenter utveckla det 72 hektar stora området Myran, söder om E18. Vi vill hitta nya och kreativa idéer för utvecklingen. En utveckling som har till syfte att stärka staden plastvarumärke med innovation och hållbart tänkande.

Locka hit fler besökare och samla kraft till det långsiktiga samhällsbyggandet i Enköping, där såväl stadens centrum som Myranområdet ska dra nytta av varandras styrkor.

Mot Årets Stadskärna 2025

Enköpings centrum ska bli Årets Stadskärna senast 2025. Tillsammans med företagare och fastighetsägare vill vi utveckla och förnya centrum till en plats för handel, möten och upplevelser.

Fler utvecklingsprojekt

På webbplatsen Enköping växer finns information om flera större projekt i Enköpings kommun. Där kan du läsa om framtidens Enköping och nya stadsdelarna som växer fram.