Verk­samheter med behov av praktik­plats eller arbets­träning

I Enköpings kommun finns flera olika verksamheter som har behov av praktikplatser eller arbetsträning.

Adastra (OMNIA Daglig verksamhet)

Med rätt förutsättningar och stöd från Adastra kan alla bidra i arbetslivet. Adastra är en del av OMNIA Daglig verksamhet.

Adastra är en funktion inom OMNIA Daglig verksamhet i Enköping. Vår uppgift är att söka och skapa arbetstillfällen för personer med en intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, på företag och organisationer inom kommunen.

Alla nya arbetstagare inom Adastra matchas i en arbetsmodell där vi bl a tar reda på erfarenheter, kunskap, intressen och stödbehov. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna vid val av arbetsplats. Syftet är att arbetstagaren ska bidra med en arbetsinsats i utbyte mot det stöd som handledaren ger arbetstagaren.

Adastra finns med som stöd vid introduktionen och vidare genom hela samarbetet genom regelbundna kontakter och uppföljningar.

Adastra Team

Företag och organisationer har möjligheten att ta emot hela arbetslag från Adastra, där det även ingår en stödassistent från OMNIA.

Arbetsgivarens behov, önskemål och möjligheter bestämmer hur många arbetstagare som ska ingå i teamet. Stödassistenten från OMNIA ger ett individanpassat stöd till arbetstagarna och finns med alla arbetsdagar. Stödassistenten är också länken mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Att arbeta i team breddar utbudet av stödinsatser och ökar möjligheterna till ett väl utfört arbete, till nytta för både arbetsgivare och den enskilde individen i teamet

Kontakta Adastra

Låter det intressant? Hör av dig till:

Arbetsanpassare Thomas Lindeberg

E-post: thomas.lindeberg@enkoping.se

Westerlundska gymnasiet

Gymnasie­särskola

Vi söker dig och ditt företag som vill ta emot våra unika elever med speciella kunskaper och talanger.

På Westerlundska gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och att aktivt kunna delta i samhällslivet. Hos oss går det elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och därför är behöriga till gymnasiesärskolan. Det finns nio nationella program och Enköping erbjuder programmet för hotell, restaurang och bageri som pågår under fyra år.

Lärande på arbetsplatser

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan, APL är en stor del av utbildningen och ska vara totalt 22 veckor.

Stöd våra elever till ett meningsfullt liv

Vi önskar att knyta kontakter med olika företag och arbetsplatser för att hitta det arbete som passar bäst för våra elever, bara Er fantasi sätter gränser. För oss är det en självklarhet att personal finns tillgänglig för stöd och introduktion av elever på Er arbetsplats. Vi söker dig som vill stödja våra elever till ett meningsfullt yrkesliv och vuxenliv.

Kontakta gymnasiesärskolan

Låter det intressant? Hör av dig till:

Studie- och yrkesvägledare Annika Gyld

E-post: annika.gyld@utb.enkoping.se

Handels­programmet

Vill du ha en praktikant med kunskaper om sälj, service och entreprenörskap från olika branscher till ditt företag? Då ska du välja en elev från handelsprogrammet. Du hjälper inte bara eleven, du kanske hittar en framtida anställd.

Elever på handels- och administrationsprogrammet på Westerlundska gymnasiet går på praktik. Praktiken ligger till största delen placerad i årskurs tre med två dagar per vecka, torsdagar och fredagar. Målet med praktiken är att eleverna ska få en fördjupad kunskap inom handel och just i den bransch eleven praktiserar. De ska blivit trygga att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på företaget.

För att praktiken ska fungera på ett bra sätt för dig som företagare får du och praktikeleven besök från handelslärare på skolan. Vid sådana besök diskuterar vi vad eleven har gjort och med vilken kvalité eleven har utfört sina arbetsuppgifter. Till din hjälp får du speciellt framtaget material för just handeln.

Lärlings­utbildning för de praktiskt lagda

Många människor är mer praktiskt än teoretisk lagda. För dessa har vi på handelsprogrammet en gren som kallas lärlingsutbildning. Eleven är då ute på ett företag halva sin skoltid och är ute på företaget redan i årskurs ett. Eleven läser då ämnen som matematik, svenska och engelska inne i skolan medan yrkesämnen inom handeln förflyttas till företaget.

När du är handledare för en lärling får du också mycket stöd från skolan. Vi erbjuder handledarutbildning och stöd i vilka arbetsuppgifter eleven ska klara av. Vi besöker lärlingsplatsen och följer upp de mål eleven ska nå. Vi gör också olika uppgifter i skolan som är kopplade till elevens lärlingsplats.

Praktik viktigt för våra elever

Våra elever vill göra praktik och visa upp det de har lärt sig. Många ser det som en chans att få in en fot i arbetslivet genom kanske extrajobb eller att få en riktigt bra referens. Självklart får de betyg på praktiken men omdömena från er företagare brukar alltid vara viktigare för eleverna!

Kontakta handelsprogrammet

Låter det intressant? Hör av dig till:

Arbetslagsledare Kerstin Hansson.

E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.se

Introduktions­programmen

Framtidsval är inte lätta. Nu har du som arbetsgivare chansen att göra det "rätta" för ungdomar från Westerlundska gymnasiets introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen på Westerlundska gymansiet ger ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program en möjlighet till individuellt anpassad utbildning. Det finns flera olika introduktionsprogram där praktik ingår.

Individuellt alternativ (IMIND)

De ungdomar som går på Individuellt alternativ vill vi ge en möjlighet att ha praktik under kortare eller längre perioder. Praktiken är till för att öka deras kunskaper om ett yrke och den kunskap ungdomarna får under praktiken hjälper dem att göra bra val antingen till ett gymnasieprogram eller till ett yrke. Cirka 10-15 platser per/år.

Språk­introduktion (IMSPR)

De ungdomar som går Språkintroduktion är ungdomar med en annan etnisk bakgrund. Syftet med denna praktik är att ge ungdomarna en chans att testa på det svenska arbetlivet samt att utanför skolan öva sig på det svenska språket. Här har vi ett stort behov av platser! Cirka 50 platser per/termin och under en veckas tid per/elev.

Yrkes­introduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion är en 1-3 årig utbildning inom Introduktionsprogrammen och syftet med utbildningen är att genom bland annat praktik ge eleven en utbildning som leder till arbete.

För ungdomarna som går Yrkesintroduktion handlar det om att ha praktik under en lång period och helst hos samma arbetsgivare då tanken är att de skall lära sig ett yrke under praktiken. Cirka 15 platser per/år.

Du som arbetsgivare har nu möjligheten att tillsammans med oss på Yrkesintroduktion chansen att forma din framtida medarbetare.

Kontakta introduktions­programmen

Låter det intressant? Hör av dig till:

Studie- och yrkesvägledare Johan Thysell

E-post: johan.thysell@utb.enkoping.se

Ungdomskonsulent Saman Morad

E-post: saman.morad@wgy.enkoping.se

L4U – Lean Life Long Learning Ungdom

L4U arbetar målinriktat med att ungdomar genom arbetspraktik ska skaffa sig arbete och att hjälpa företag i kommunen att rekrytera personal.

L4U erbjuder dig som företagare möjlighet att "prova på" tre olika ungdomar under sex-sju veckor var. L4U erbjuder den som är arbetslös ungdom mellan 19-24 år:

  • praktik på tre olika företag under sammanlagt 21 veckor
  • praktiksamordnare
  • föreläsningar i intressanta ämnen
  • friskvård
  • personlig utveckling
  • träning i personlig marknadsföring
  • möjlighet att komplettera teoretiska bitar för att bli mer "anställningsbar"
  • ett större kontaktnät, både i skolan och på arbetsplatserna.

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att de ska nå målet att få ett arbete eller att börja studera.

Ungdomarna får stöd och hjälp att hitta sina drivkrafter, upptäcka sina kompetenser och se nya möjligheter.

Kontakta L4U

Låter det intressant? Hör av dig till:

Samordnare L4U Henrik Sundström

E-post: henrik.sundstrom@utb.enkoping.se

Unga Jobb (Sparbanken i Enköping)

Låt oss satsa tillsammans! En perfekt matchning mellan ungdomar och seriösa företag som vill göra något gott för samhället.

Sparbanken i Enköping har tagit initiativet till Unga Jobb. Det går ut på att mobilisera det lokala näringslivet att erbjuda ungdomar praktikplatser. Syftet med Unga Jobb är att hjälpa ungdomar som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden att få en första rad i sitt cv. Men det kan bli mer ...

För att göra detta möjligt har vi initierat ett samarbete med Enköpings kommun, företagarna, Arbetsförmedlingen och Ena-Håbo Tidningen. Vårt gemensamma mål är att ge våra ungdomar möjlighet till en praktikplats, som ger dem en värdefull erfarenhet i jobbsökandet.

Vi önskar att du som företagare och därmed också arbetsgivare känner att du vill ta ett ansvar för denna viktiga fråga tillsammans med oss och bereda praktiktillfällen för arbetslösa ungdomar på ditt företag. Vårt samhällsansvar – en naturlig och prioriterad fråga.

Vi har bestämt oss för att göra något åt ungdomsarbetslösheten. Visst hänger du med!

Kontakta unga jobb

Låter det intressant? Hör av dig till

Projektledare Erica Maiorana

Telefon: 0171-853 55

E-post: erica.maiorana@sparbanken­enkoping.se