Att tänka på för er som lämnar anbud

När upphandlingen är annonserad kan kommunikationen endast ske via upphandlings­systemet. Därför är det viktigt att du ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrant.

Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller med för första gången.

Att tänka på vid anbuds­givning

 • Ställ skriftliga frågor i ett tidigt skede vid funderingar eller synpunkter på upphandlingsdokumentet.
 • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud.
 • Undvik att lämna den information som inte efterfrågats
 • Strukturen i systemet ska följas.
 • Undvik att lämna egna bilagor som inte efterfrågats.
 • Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra ett anbudet måste förkastas.
 • Gå igenom samtliga ska-krav upphandlingen och se till att de uppfylls.
 • Vi kan inte hantera för sent inkomna anbud. Lämna alltid in anbuden i god tid.

Checklista

 • Har jag svarat på alla frågor?
 • Har jag bifogat alla begärda handlingar?
 • Har behörig person undertecknat anbudet?
 • Har anbudet lagts fram enligt anvisningarna?
 • Har jag lämnat in anbudet i tid?