Livs­medels­verksam­het

Om du ska starta en livsmedelsverksam­het, ta över en befintlig eller ändra bolagsform på verksamheten måste du göra en anmälan om registrering till kommunen. Det gäller även om du bara ska driva verksamheten några dagar.

Din anmälan om registrering måste ha kommit in till oss senast 14 dagar innan du ska starta verksamheten.

Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.

För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd. Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov.

Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.

Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare.

Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Vanliga frågor

Livsmedelsverksamheter som har startat eller startar utan registrering riskerar att få betala en avgift som motsvarar en procent av sin årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en verksamhet utan att meddela kommunen riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kr. Det gäller även om du byter bolagsform

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta.

Om egenkontroll i livsmedelsverksamhet

För att få ställa ut stolar och bord på en offentlig plats måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Du bör lämna in ansökan minst tre veckor innan du planerar att öppna serveringen. Innan du lämnar in din ansökan kan du kontakta kommunen för att få information om kostnader för att hyra mark. Från dem kan du också få information om lämpliga platser, trafikregler, avspärrningar och markförhållanden. I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns regler för bland annat skyltar, marschaller, markiser och blomsterarrangemang.

Ansök om tillstånd hos polisen för användande av offentlig plats

Du kan stå på torget om du vill sälja saker, visa upp någonting eller förmedla en politisk åsikt. Beroende på vad du tänker göra kan du behöva söka tillstånd och betala en avgift.

Regler för torghandel

Om du ska hantera mer än 60 liter gasol i din livsmedelsverksamhet behöver du ett tillstånd från räddningstjänsten.

Ansök om tillstånd på Räddningstjänsten Enköping - Håbos webbplats

Som fastighetsägare ansvarar du för att det avloppsvatten du släpper ut från fastighetens vatten- och avloppsinstallation till det allmänna vatten- och avloppsnätet inte innhåller större mängder fett. Därför finns det krav på att du har en fettavskiljare installerad. Utformning och val av storlek på fettavskiljaren ska följa standarden SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Verksamheter som kan behöva ha en fettavskiljare

Om din livsmedelsverksamheten inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvattenanläggning. Du skickar in din anmälan om registrering av dricksvattenanläggning till kommunen.

Typ av egenkontroll och provtagning för privata dricksvattenbrunnar

Som fastighetsägare ansöker du om sophämtning hos VafabMiljö.

Ansök om sophämtning på VafabMiljös webbplats

Om du har kylar, frysar eller luftkonditionering som innehåller med än 10 kilo köldmedier gäller särskilda regler. Alla plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck ska vara märkta med vilken typ av retursystem de ingår i. Om du inte använder godkända retursystem kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Kontrollen av livsmedel bekostas inte med skattepengar, utan av de företagare som driver livsmedelsverksamhet.

Läs mer om taxor och avgifter

The Food Standards Agency in England has developed a pack with information for small businesses to help them comply with the food hygiene regulations that were introduced in the EU in January 2006. You will find more information here:

WHO:s food safety poster on WHOs webstie

Information about Safer food, better business (SFBB) on UK Food Standards Agency website

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?