Rådgivning, nätverk och samverkan

Det finns många organisationer, myndigheter, föreningar och nätverk som stöttar näringslivet och företagare.

Information och rådgivning

Verksamt.se

Verksamt.se är en webbsida där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information som kan vara till hjälp för dig som vill starta ett företag. Där hittar du information om närmaste rådgivare, vilka tillstånd som kan krävas och även bra checklistor som du kan ta del av.

Läs mer om att starta företag på Verksamts webbplats

Beställa eller ladda ner broschyren Starta företag på Verksamts webbplats

Enköpings Nyföretagar­Centrum

Erbjuder professionell, kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till de som funderar på att starta eget. Enköpings Nyföretagarcenter som tillkom på initiativ av Enköpings kommun är en stiftelse som stöds av ett brett nätverk från Enköpings företag, banker, revisionsbolag och ALMI Företagspartner. I Enköping finns Nyföretagarcentrum för dig i uppstarten av ditt företag. De erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Få rådgivning på Nyföretagarcentrums webbplats

Skatteverkets informationsträffar

I Enköping arrangerar Skatteverket regelbundna informationsträffar för nyföretagare. Här får du information om bland annat företagsformer, bokföringskrav samt moms- och skatteregler.

Läs mer om informationsträffarna på Skatteverkets webbplats

Coompanion

Coompanion finns på 25 orter i landet och deras företagsrådgivare är experter på kooperativt företagande och på företagsformen ekonomisk förening. Coompanions rådgivning är kostnadsfri.

Läs mer om rådgivning på Coompanions webbplats

Insamlings­stiftelsen IFS Rådgivnings­centrum

Hjälper främst dig som inte är född i Sverige att starta företag. De erbjuder kostnadsfri rådgivning på flera språk.

Läs mer om rådgivning på flera språk på IFS webbplats

Finansiering vid uppstart

Verksam

På verksamt.se hittar du information om vilka offentliga aktörer som erbjuder lån eller bidrag till dig som ska starta ett företag.

Läs mer om finansiering på Verksamts webbplats

Idéer och upp­finningar

Innovations­rådgivning Almi Uppsala

För att underlätta för dig som är innovatör eller uppfinnare att förverkliga dina idéer samarbetar vi med Almi företagspartner. En resurs som stödjer idéer och innovationer i ett tidigt stadium med målet att förvandla goda idéer till kommersiella produkter.

Läs mer om innovationsrådgivning på Almis webbplats

Svenska uppfinnare­föreningen

Hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete.

Få råd och din idé utvärderad på Uppfinnarföreningens webbplats

Fler organisationer som arbetar med innovationsfrågor

Läs mer om innovation på Centrum för publikt entreprenörskaps webbplats

Läs mer om innovation på Connect Uppsalas webbplats

Läs mer om innovation på Innovationscentrums webbplats

Läs mer om innovation på Industrifondens webbplats

Läs mer om innovation på Stiftelsen IFS webbplats

Patent och licenser

Organisationer som arbetar med patent- och licensfrågor:

Läs mer om patent på Forskarpatent i Uppsala AB:s webbplats

Läs mer om patent på PRV, Patent- och registreringsverkets webbplats

Nätverk och mötes­platser

Enköpings­kontakten

Enköpingskontakten har funnits sedan hösten 2013 som mötesplats och nätverk för näringslivet och kommunen, verksamma i Enköpings kommun.

Enköpingskontaktens webbplats

God morgon Enköping

Gratis frukostmöten för näringslivet i Enköping.

God morgon Enköpings webbplats

Relation

Styrkan i en relation möts i avståndet mellan dem som ingår i den. Är avståndet litet är relationen stark. Är avståndet stort är relationen ytlig och skör. Relation bygger vårt existensberättigande på en enkel insikt: det händer något när människor möts. Relation är ett affärsnätverk i Uppsala län.

Relations webbplats

Företagargalan - Guldliljan

Varje år arrangerar Företagarna Enköping en företagargala där priser delas ut för årets prestationer i åtta kategorier. Det är en välbesökt gala med cirka 400 deltagare varje år och ett populärt event för kommunens företagare.

Läs mer om företagargalan på Guldliljans webb­plats

Aktiviteter ordnade av näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen i kommunen anordnar även flera aktiviteter och möten varje år. På dem har du möjlighet att förutom att lära känna andra företagare också träffa lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Näringslivsavdelningens aktiviteter

Foto på Årets Företagare 2018 priset delas ut på Guldliljan. Vinnare var Diem Ekonomibyrå.

Vinnare av Årets Företagare 2018, Diem Ekonomibyrå. Foto: Guldliljan.

Företagar­föreningar

Enköping Centrum­samverkan

Enköping Centrumsamverkan är en ekonomisk förening som bildades den 5 december 2012. Bakom föreningen står handeln, fastighetsägare och Enköpings kommun. Föreningens vision är att Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna, i dubbel bemärkelse, där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum.

Kommunen arbetar tillsammans med Enköping Centrumsamverkan och fastighetsägare i centrum för att lägga en stabil grund för ett långsiktigt arbete så att Enköpings centrum utvecklas till en blomstrande stadskärna. På vägen dit blir vi Årets Stadskärna senast 2025.

Ordförande: Susann Karlsson

E-post: susanne.karlsson@lifeeurope.se

Enköping Centrumsamverkans webbplats

Läs mer om Årets stadskärna på webbplatsen Enköping växer

Enköpings Fabriks- och Hantverks­förening

Ordförande: Claes Brorsson

E-post: info@hantverksforeningen.org

Enköpings Fabriks- och Hantverksförenings webbplats

Företagarna i Enköping

Ordförande: Simon Hohenthal

E-post: simon@lexegalia.se

Företagarna i Enköpings webbplats

Fjärdhundra­land ekonomisk förening

Ordförande: Mats Thorburn

E-post: mats@fjardhundraland.se

Fjärdhundraland ekonomisk förenings webbplats

LRF Mälardalen

E-post: malardalen@lrf.se

LRF Mälardalens webbplats

Mälarlandet

Kontaktpersoner:

Ulf Sandqvist.

E-post: tibbleantik@gmail.com

Anne-Marie Ericsson.

E-post: turism@djurby.se

Mälarlandets webbplats

Örsundsbro Företagar­förening

Ordförande: Marita Haijlen

E-post: info@firfasad.se

Örsundsbro Företagarförenings webbplats