Fristående skol- och fritids­hemsverk­samhet

Om du planerar att driva fristående skola eller fritidshem måste du ansöka om tillstånd. Var du ansöker om tillstånd beror på vilken verksamhet du vill starta.

Om du ska starta en fristående skola ansöker du om tillstånd från Skolinspektionen.

Om du ska starta ett fritidshem ansöker du om tillstånd från utbildningskontoret i Enköpings kommun.

Du måste alltid göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om att du startar verksamheten och om du ska servera mat.

Då den fristående verksamheten omfattas av flera lagstiftningar måste du ha kontakt med både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, miljöavdelningen och byggavdelningen.

Vanliga frågor

Om du ska starta ett fritidshem ska du ansöka om tillstånd från utbildningsförvaltningen. Börja med att kontakta utbildningskontoret. Därefter ansöker du i ett brev om att få starta fristående verksamhet. Skicka din ansökan till utbildningskontoret i Enköpings kommun.

Adress till Enköpings kommun:

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
745 80 Enköping

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva ett fritidshem i kommunen. Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och nämndens riktlinjer.

Läs mer om innehåll för ansökan till utbildningsförvaltningen

Du måste lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Det gäller både kommunal och fritående verksamhet. Tiden börjar att räknas från det datum som din anmälan är komplett.

Att anmäla start av skol- eller fritidsverksamhet till miljö- och byggnadsförvaltningen

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. Det aktuella beloppet anges i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) på riksdagens webbplats

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Dessutom gäller det befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Mer om taxor och avgifter

För att få servera mat måste du skicka in en anmälan till kommunen om livsmedelsanläggning två veckor innan du startar upp verksamheten.

Regler för livsmedelsverksamhet

Det är viktigt att du har en bra egenkontroll. Du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte uppstår några problem för människors hälsa eller miljön. I kontrollen ska det ingå rutiner, riskhantering och ansvarsfördelning.

Det kan vara så att du behöver ansöka om bygglov för att få starta en fristående skola eller fritidshem. Det bästa är att ta kontakt med kommunen eller läsa mer på byggsidan.

Läs mer om bygglov på kommunens byggsida

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?