Elevhälsa

Elevhälsan finns för elever som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller på gymnasium.

Elevhälsan arbetar för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. Elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans personal för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

I Elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Rektorn på skolan ansvarar för Elevhälsan. Elevhälsan i vår kommun är hbtq-certifierad. 

Vanliga frågor

Vem kan hjälpa mig med vad inom Elevhälsan?

Läs mer om vilken hjälp du kan få av skolsköterskan, kuratorn, psykologen, specialpedagogen och skolläkaren under Fördjupning

Kan Elevhälsan hjälpa mig att komma i kontakt med andra vårdenheter?

​Ja, Elevhälsan kan hjälpa dig med det. Det kan till exempel vara Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Fördjupning