Förskole­klass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Förskoleklassen har tidigare varit en frivillig skolform, även om de absolut flesta barn har gått där. Från hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det betyder att alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Ja det kan du. De flesta skolor har informationskväll eller öppet hus under skolvalsperioden under den senare delen av hösten. Utanför tiden för öppet hus kan du kontakta din skola och fråga om att få besöka den.

Skolornas tider för öppet hus

​Vi uppmanar alla att göra ett aktivt skolval, eftersom vi i första hand försöker att se till familjers önskemål om skola. Skulle du inte göra ett val placeras ditt barn i en skola nära hemmet enligt Enköpings kommuns placeringsområden. Du behöver ändå söka fritidsplats aktivt om du vill ha det för ditt barn.

Placeringsområden i Enköpings kommun

Du som förälder kan inte välja att barnet ska gå kvar i förskola eller pedagogisk omsorg istället för i förskoleklass. Det finns dock barn som av särskilda skäl behöver börja skolan senare. Sådana beslut tas i dialog med förskolan.

​Förskoleklassen omfattar 15 timmars undervisningsstid per vecka under grundskolans terminer, det vill säga totalt 525 timmar per år. Du kan söka fritidsplats för tid som ditt barn inte deltar i undervisningen.

​Nej, utbildningen är fri från avgift. Om ditt barn ska gå på fritidshem betalar du för den tid ditt barn vistas på
fritidshemmet.

Ja, det finns det. På vår sida "mer om skolval" kan du läsa mer om hur platserna fördelas, när du får besked, vad som gäller för fritidsplats och en hel del annat.

Läs mer om skolval

Fördjupning

Relaterade dokument för förskoleklass

Mer om förskoleklass på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?