Information om Korsängsskolan

Trygghet, trivsel och engagemang genomsyrar skolans alla delar, via både elever och personal. Här nedan kan du läsa om hur vi gör.

Elever som går på Bergvretenskolan, foto.

Resultat och behörighet

Hos oss är målet att vi ska ha så hög andel behöriga elever till gymnasiet som möjligt. Vi lyckas väldigt bra och en del av förklaringen är att vi har mycket hög andel behöriga lärare. Vi ger oss inte förrän vi har 100% behöriga elever till gymnasiet.

Matsal och skolmat

På Korsängsskolan lagas en stor del av maten från grunden. Vi lagar även mat till fler skolor och äldreboenden i Enköping. Sammanlagt lagar vi 1400 portioner mat per dag. Vi serverar minst två olika rätter per dag, varav den ena är vegetarisk. Vi serverar ofta hembakat bröd och vi har en stor salladsbuffé. I skolköket arbetar sex personer. Skolmatsalen är stor med mycket ljusinsläpp.

Lokaler

Korsängsskolan byggdes 1948 och i maj 2018 hade vi 70-årsjubileum. Skolan består av flera byggnader. Vi har slöjdsalar, musiksalar, bildsal, hemkunskapssal och en bra utrustad kemisal. Korsängsskolan har även en stor aula som vi använder till olika aktiviteter som bio och provsal bland mycket annat. Aulan är utrustad med modern ljud- och ljusanläggning. Idrottshallen är i två våningar och den stora salen går att dela av.
Vår skolgård är nyligen renoverad med nya lekredskap och utomhusscen. Skolgården är uppdelad så att lågstadiet har en egen gård. På baksidan finns även en amfiteater.

Skolbibliotek

Skolbiblioteket är bemannat varje dag av en biblioteksassistent och en skolbibliotekarie. Biblioteket är välutrustat och eleverna kan även låna från huvudbiblioteket om det är någon bok vi inte har på plats.

Digitala verktyg

Vi arbetar varje dag med digitala verktyg på olika sätt. I de lägre årskurserna, upp till årskurs 4 finns flera ipads och från årskurs 5 har varje elev en egen bärbar dator. De digitala verktygen är ett komplement till de traditionella skolböckerna och ett arbetsverktyg.

Studie- och yrkesvägledning

På vår skola har vi en studie- och yrkesvägledare som är utbildad lärare. Alla elever i årkurs 9 får ett personligt möte där framtida studier diskuteras. Studie- och yrkesvägledaren besöker även eleverna i klassrummet. Det går även att boka ett spontant möte om behov finns.

Värdegrund och lokala styrdokument

  • Alla människors lika värde
  • Alla blir sedda, hörda och bekräftade
  • Du är värdefull för den du är.

Är du intresserad av att veta mer om våra lokala styrdokument är du välkommen att kontakta oss.

Elevhälsa

Du hittar mer information om Enköping kommuns elevhälsa här.

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Fritidshem

På fritidshemmet kan eleven vara utanför skoltid, både före och efter skoldagen.

Korsängsskolan har fritidsverksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har fyra avdelningar; Förskoleklass, Äppellunden, Änglamark och storfritids. På fritids arbetar 20 personer, både fritidsledare och fritidspedagoger. Under skoldagen arbetar de ute i klasserna.

Elev­inflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevrådet år 1–6

I elevrådet på låg- och mellanstadiet finns klassrepresentanter från alla klasser. Elevrådet tar upp frågor som klasserna lyfter på sina klassråd. Elevrådet har en styrelse med elever från år 5 och 6.

Elevrådet år 7–9

I elevrådet på högstadiet finns klassrepresentanter från alla klasser. Elevrådet tar upp frågor som klasserna lyfter på sina klassråd. Elevrådet har en styrelse med elever från år 7, 8 och 9. De arrangerar även kultur­evenemang och tävlingar på skolan.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Utvecklings­samtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per läsår. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

I alla klasser finns föräldrarepresentanter. De har i uppdrag att representera klassen i föräldrarådet. Föräldra­rådet träffas ett par gånger per termin. I forumet samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Du är väl­kommen att vara med på föräldrarådet även om du inte är utsedd till föräldra­representant.

Kallelser och minnesanteckningar från föräldrarådet skickas via InfoMentor.

Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Korsängsskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmälan

0171-62 67 63

Expedition

0171-62 67 60
korsangsskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor
Elisabeth Hellström
elisabeth.hellstrom@enkoping.se
0171-62 67 64

Biträdande rektor
Frida Lundqvist Wittorp
frida.lundqvist.wittorp@enkoping.se
0171-62 67 61

Vaktmästare

0171-62 67 73

Arbetslag

Årskurs F–3
0171-62 67 60

Årskurs 4–6
0171-62 67 60 genom expeditionen

Årskurs 7–9
0171-62 67 82
0171-62 67 83

Fritidshem

Storfritids
0171-62 67 76

Änglamark
0171-62 67 78

Elevhälsan

Skolsköterska
0171-62 65 28

Kurator
0171-62 67 65

Psykolog
0171-62 65 29

Skolläkare
Besök vid överenskommelse med skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledning

0171-62 67 68

Matsal och kök

Kökschef
0171-62 67 70
anders.olsson@enkoping.se

Skolan i sociala medier

Facebook

Länk till Korsängsskolan på Facebook