Skolskjuts

Barn från förskoleklass upp till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts.

I Enköping körs skolskjutsarna av Bergkvara buss. På vissa sträckor får skoleleverna åka med UL:s vanliga bussar. Skolskjutsarna samordnas av kommunen
och det är hit du vänder dig med dina frågor. Du behöver själv söka om ditt barn till exempel har växelvis boende.

Vanliga frågor

Kan mitt barn få skolskjuts?

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra. För att barnet ska kunna få skolskjuts måste avståndet mellan hem och skola vara mer än två kilometer för årskurs F–3, mer än tre kilometer för årskurs 4–6 och mer än fyra kilometer för årskurs 7–9. Skolan ska finnas i det placeringsområde som barnet tillhör. Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts även om avstådskriterierna uppfylls. Om barnet bara går antingen på morgonfritids eller fritids efter skoldagens slut, kan man få skolskjuts den busstur som är i direkt anslutning till skolschemat.

Om mitt barn byter skola, får det då skolskjuts till den nya skolan?

Rätten till skolskjuts gäller bara om barnet går i den kommunala skola som ligger inom det placeringsområde som barnet tillhör. Om du väljer en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om du och barnet flyttar till ett nytt placeringsområde, men barnet går kvar i den gamla skolan.

Enköpingskartan visar vilket placeringsområde ditt barn tillhör.

Hur ska mitt barn ta sig till skolan om bussen är inställd?

Om vägarna inte är tillräckligt säkra att köra på ställer vi ibland in skolskjutsen under vintern. Du är ansvarig för ditt barn om skolskjutsen är inställd. Du bedömer om du själv ska skjutsa barnet till skolan eller om barnet behöver stanna hemma. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig om du skjutsar barnet till skolan. Det räknas inte som skolk om barnet missar undervisning på grund av en inställd eller försenad skolskjuts. Ta kontakt med ditt barns skola för att komma fram till hur barnet kan ta igen missad undervisning.

Fördjupning