Tidtabeller och kartor

Från höstterminen 2020 loggar du som vårdandshavare in på vårdnadshavarportalen för att se elevens turer.

För att se elevens turer loggar du in på vårnadshavareportalen.

Här är länken till vårdnadshavarportalen

Tidtabeller och kartor för samtliga skolbussar finns på webbplatsen ul.se.

I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Gymnasieelever kan ansöka om UL-kort om avståndet till skolan är sex kilometer eller mer.

Ansök om UL-kort för gymnasieelever