Skolskjuts

Barn från förskole­klass upp till årskurs 9 kan ha rätt till skol­skjuts.

Alla som vill ha skolskjuts måste ansöka om skolskjuts. Senast den 31 maj behöver din ansökan vara inne för att du ska garanteras behandling av ditt ärende inför höstterminen.

Gymnasieelevers resor kallas elevresor och lyder under andra bestämmelser.

I Enköping körs skolskjutsarna av UL. På vissa sträckor får skoleleverna även åka med UL:s vanliga linjebussar. Skolskjutsarna samordnas av kommunen men det är till UL du vänder dig med dina frågor.

När du ansökt om skolskjuts kan du gå in på vårdnadshavarportalen. Där hittar du mer information om ditt barns skolskjuts och din ansökan.

Hitta på sidan

Kontakta UL om du har frågor om skolbussturer, förseningar, borttappat busskort, trasigt busskort eller liknande. Du hittar alla turer på UL:s webbplats.

Har du andra frågor som rör skolskjuts går det bra att mejla till vår skolskjutshandläggare.

E-post: skolskjuts@enkoping.se

Se elevens turer

Från höstterminen 2020 loggar du som vårdnadshavare in på vårdnadshavarportalen för att se elevens turer.

Tidtabeller och kartor

Vill du se tidtabeller och kartor för samtliga skolbussar kan du gå in på UL:s webbplats. I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

UL-kort för gymnasieelever

Gymnasieelever kan ansöka om UL-kort om avståndet till skolan är sex kilometer eller mer.