Mer om förskola

Här nedan kan du läsa mer om hur du ansöker, om vårt kösystem och om avgifter. Vi berättar även om öppettider, förskola på obekväm arbetstid, uppsägning, allmän förskola och vad som gäller om barnet behöver ta medicin under sin tid på förskolan.

Förskole­ansökan

Du ansöker om plats på vår hemsida i vår e-tjänst. Det krävs inget bank-ID för att kunna lämna en ansökan. Om du inte kan göra ansökan i e-tjänsten, kontakta vårt Kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter: kommunen@enkoping.se.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00

Kan jag önska förskola?

Ja, du kan ange högst tre önskemål i ansökan.

Hur ansöker jag om plats på en fristående förskola eller hos en fristående dagbarnvårdare?

Du söker via e-tjänsten på vår hemsida även till fristående enheter. Vi har en gemensam kö i hela Enköpings kommun. Undantag är Uppnäsans förskola och Snäckans montessoriförskola. Dessa två fristående förskolor hanterar sina egna köer och du får kontakta dem om du vill ha ditt barn där.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Kan mitt barn som bor varannan vecka hos mig gå i två förskolor?

​Nej. Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en förskola.

Får mitt barn gå på förskola om jag är arbetslös eller föräldraledig?

Barn till föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg max 20 timmar per vecka. Rektorn avgör, utifrån de förutsättningar som finns på förskolan och i samråd med vårdnadshavare, hur närvarotiden ska förläggas.

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt att vara kvar på sitt gamla schema på förskolan i 30 dagar.

Hur fungerar förskolebussarna som finns på vissa förskolor?

Förskolebuss är en avdelning som förflyttar sig till olika miljöer varje dag och har sin verksamhet där.

Läs mer om mobil förskola – förskolebuss

Barnomsorg i annan kommun

Kan jag som bor i Enköping söka förskoleplats i en annan kommun?

​Ja, det går bra. Du behöver då höra av dig till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0171-62 50 00. Om du får plats i en annan kommun är det ändå Enköpings kommuns regler som gäller, och du betalar avgiften till oss. Även uppsägning av platsen görs hos oss.

Kan jag som bor i en annan kommun söka förskoleplats i Enköpings kommun?

​Barnet kan stå i kö trots att det inte är folkbokfört i Enköpings kommun, men vi erbjuder endast placering om det finns lediga platser. Kommunen är inte skyldig att erbjuda en plats inom garantitiden på fyra månader om barnet bor i en annan kommun. Det finns dock undantag, och det gäller om familjen är på väg att flytta till Enköping och kan visa ett köpe- eller hyreskontrakt. Då får barnet tillgodoräknas garantitid om inflyttningen ska ske inom rimlig tid från det datum då förskoleplats önskas.

Kösystem och besked om plats

Så fort barnet har ett personnummer kan du ställa det i kö. Att du börjar köa tidigt innebär dock inte att du automatiskt har förtur framför andra barn som anmäls senare.

Hur räknas kötiden ut?

Garantitiden för att få en plats i förskolan är fyra månader. Det betyder att vi är skyldiga att ordna en förskoleplats åt ditt barn inom fyra månader. Garantitiden räknas från det datum då du önskar att ditt barn ska börja förskolan. Ett exempel: Du ställer ditt barn i kö i maj och anmäler att du vill att barnet ska börja förskolan den 15 januari. Då börjar din garantitid att räknas fyra månader före den 15 januari, det vill säga den 15 september. Om flera konkurrerar om samma förskoleplats och vill börja samma datum, är det barnet som bor närmast förskolan som får platsen. Om flera bor lika nära får det äldsta barnet plats först.

Vilka köregler/turordnings­regler gäller i Enköpings kommun?

Om det inte finns plats för alla sökande till en viss förskola gäller i första hand syskonförtur. Det innebär att ett köande barn som redan har ett storasyskon på förskolan får plats där före andra sökande som inte har syskon på enheten. Som syskon räknas i det här sammanhanget barn som är folkbokförda på samma adress.

Om ärendet inte kan avgöras genom syskonförtur ska det barn som bor närmast förskolan få platsen. Skulle flera barn söka plats samtidigt och bo lika långt från förskolan får det äldsta barnet plats först.

En del barn kan ha förtur till förskoleplacering av personliga skäl. Då ska en utredning av barnets behov göras innan plats erbjuds.

Enköpings kommuns riktlinjer för barnomsorg Pdf, 751 kB. (Pdf, 751 kB)

Kan jag få veta min köplats?

Nej, du kan inte få veta exakt placering i kön. Nya ansökningar kommer in hela tiden och det finns flera kriterier som ska bedömas när barn placeras. Därför går det inte att säga exakt vilken köplats ditt barn har.

Finns syskonförtur?

I Enköpings kommun finns syskonförtur.

Får jag plats på den förskola jag har sökt?

Vi strävar efter att du ska få den förskola du önskar, men det finns ingen garanti för det. Ibland är det väldigt fullt på vissa av våra förskolor. Om det inte finns plats på din önskade förskola inom garantitiden, kommer vi att erbjuda plats på en annan förskola. Tackar du nej till den platsen förlorar du din köplats och måste göra en ny ansökan.

Barn erbjuds plats på förskola enligt turordningsreglerna i kön. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som står i den aktuella kön, din egen plats i kön samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan det datum du önskar plats där.

Turordningsreglerna i förskolekön Pdf, 751 kB. (Pdf, 751 kB)

Kan jag söka till flera förskolor?

Ja, du kan söka till tre förskolor. När du söker till flera förskolor får du välja vilken du helst vill ha och vilka som kommer på andra och tredje plats. Om det inte finns plats på de förskolor du har sökt inom garantitiden, kommer vi att erbjuda plats på en annan förskola. Tackar du nej till platsen förlorar du din köplats till samtliga alternativ och måste göra en ny ansökan. Tackar du ja till en plats tas du bort ur kön till de övriga förskolor du hade sökt.

Vad händer om jag bara anger ett alternativ?

Du kan välja att bara söka plats på en förskola. Om det inte finns plats på den förskolan inom garantitiden, kommer vi att erbjuda plats på en annan förskola. Tackar du nej till den platsen förlorar du din köplats och måste göra en ny ansökan. En del familjer vill bara ha plats på en viss förskola och är beredda att vänta tills det blir en plats ledig där, oavsett om det tar mer än fyra månader. Om du vill göra så måste du meddela oss det i samband med att du ställer ditt barn i kön. Du kan antingen mejla oss på kommunen@enkoping.se eller ringa vårt kontaktcenter på­ telefonnummer 0171-62 50 00.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till en förskoleplats?

Nej, då måste du göra en ny ansökan.

Vad händer om jag inte svarar på platserbjudandet i tid?

Du ska svara på erbjudandet inom sju veckodagar. Om du tackar ja är platsen din. Om du tackar nej, eller om du inte svarar inom sju veckodagar, tas du bort ur kön. Då måste du göra en ny ansökan om du vill ha förskoleplats.

Om jag tackar ja till en plats som inte är mitt förstahandsval, kan jag byta senare?

Ja, det går bra. Då tackar du ja till det erbjudande du har fått, och gör sedan en ny ansökan till den förskola du helst önskar. Då gäller inte garantitiden eftersom ditt barn redan har en förskoleplacering, och du kan få vänta längre tid innan det blir en plats ledig på den förskola du önskar. Störst chans att få plats är till höstterminens start då många barn lämnar förskolan för att börja skolan.

Hur och när får jag besked om jag fått plats?

Du får ett meddelande via sms, e-post eller brev hem, beroende på vilken kontaktväg du har angivit när du gjorde din ansökan. Vårt mål är ge dig besked så snabbt som möjligt. Det finns ingen exakt tidpunkt då du kan förvänta dig besked, eftersom trycket i förskolekön varierar. Du är alltid garanterad plats enligt fyramånadersgarantin och vi är skyldiga att ge en plats till det datumet om du bara har sökt i tid. Därför kan du räkna med att återgå till arbete eller studier, men vilken placering du får vet du inte förrän du får beskedet.

Hur fort måste jag svara på platserbjudandet?

Du ska svara på erbjudandet inom sju veckodagar. Om du tackar ja är platsen din. Om du tackar nej, eller om du inte svarar inom sju veckodagar, tas du bort ur kön. Då måste du göra en ny ansökan om du vill ha förskoleplats.

Vad händer med mitt barns förskoleplats om jag blir sjukskriven?

Vid sjukskrivning, förutsatt att det finns arbete i grunden, behåller barnet sin plats på förskolan. Vistelsetiden förändras inte men kan, i samråd med rektorn, ändras till färre timmar per vecka.

Avgifter och inkomst­uppgifter

Enköpings kommun använder maxtaxa. Det betyder att familjer betalar olika mycket för förskoleplats, och kostnaden utgår från hur mycket ni tjänar i familjen. Tjänar familjen lite pengar blir platsen billigare. Exakt vad maxtaxan innebär och vilka priser som gäller kan du läsa om på enkoping.se. Där finns också en beräkningstjänst där du kan räkna ut hur mycket just din familj ska betala. Gå in på enkoping. se och skriv in orden ”beräkna avgift” i sökrutan. Det är viktigt att veta att avgiften betalas tolv månader om året, även om barnet är ledigt till exempel över sommaren.

Varför ska jag berätta hur mycket jag tjänar?

Anledningen är att du betalar för ditt barns plats baserat på ditt hushålls inkomster. Om familjen tjänar lite , betalar ni lite. Men om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer du at få betala den högsta avgiften.
Om din inkomst ändras måste du själv uppdatera det i vår e-tjänst. Vi kontrollerar i efterhand hos Skatteverket hur mycket du har tjänat under året. Har du betalar för lite avgift kommer du att behöva batala tillbaka. Har du betalat för mycket får du pengar tillbaka.

Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din bruttoinkomst via e-tjänsten inkomstförfrågan.

Till e-tjänsten för inkomstförfrågan gällande förskola

Första gången du anmäler din inkomst är när ditt första barn får en placering på förskolan. Därefter är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla en inkomstförändring så fort som möjligt till kommunen.

Vad är hushållets avgiftsgrundande inkomst?

​Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst oavsett släktskap till barnet. Du ska alltså räkna båda era inkomster även om din partner inte är vårdnadshavare till barnet.

Som inkomst räknas: lön, pension, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjukersättning, livränta, vårdbidrag, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (den skattepliktiga delen) och familjehemsersättning (den skattepliktiga delen).

Vad händer om jag har registrerat fel inkomstuppgift?

​Om du har registrerat fel inkomstuppgift debiteras fel avgift. En gång om året jämför vi hushållens deklarerade inkomster hos skatteverket med de inkomstuppgifter som är registrerade hos utbildningsförvaltningen. Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du en extra faktura.

Vad händer om jag inte registrerar ett schema?

Om du inte har registrerat barnets schema debiteras högsta avgift enligt maxtaxa.

Vad händer om jag har registrerat fel schema?

​Om du har fel schema registrerat debiteras fel avgift.

En gång om året jämför vi hushållens deklarerade inkomster hos skatteverket med de inkomstuppgifter som är registrerade hos utbildningsförvaltningen. Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du en extra faktura.

Ska jag även betala avgift under semestern?

Ja, avgiften betalas under årets alla 12 månader. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse. Du kan inte heller säga upp platsen under sommarsemestern för att slippa betala.

Jag har fått en faktura på inkomstjämförelse. Kan jag delbetala den?

Du kan betala lite i taget men hela summan behöver vara betald senast 30 juni samma år som du fått fakturan. Du får inte fler fakturor utan du anger samma OCR-nummer varje gång du betalar in pengar till den fakturan.

Varför har jag fått en faktura eller en återbetalning på barnomsorgsavgiften 2019?

​För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt, jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna avviker gör vi en justering. Hushåll som har betalat för låg avgift 2019 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2019 kommer att få tillbaka pengar.

Läs mer om den årliga inkomstjämförelsen

Om du får fler barn

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt att vara kvar på sitt gamla schema på förskolan i 30 dagar. Om storasyskonet är under 3 år, kan du välja att låta barnet gå på förskolan max 20 timmar och du betalar avgift för alla timmar. Om storasyskonet är mellan 3 och 5 år har det rätt till 15 timmar allmän förskola, som är avgiftsfri. Du kan ändå välja att låta ditt barn gå upp till 20 timmar och betala för de extra timmarna enligt maxtaxan. Förskolan avgör hur timmarna ska fördelas över veckan.

Barnet går över till förskoleklass och fritidshem – hur debiteras avgiften?

När barnet går över från förskola eller pedagogisk omsorg till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem om du har ansökt om en plats. Avgiften för förskoleplatsen debiteras till och med den 31 juli. Avgiften för fritidshem debiteras från och med den 1 augusti.

Öppettider och besöka förskolor

De tider som alla kommunala förskolor ska kunna erbjuda verksamhet är 06.30-18.30. Finns det inte behov av de tidigaste eller senaste tiderna kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Ja, du är mycket välkommen. Kontakta förskolan för att komma överens om tid för besök. De öppna förskolorna i Enköping ordnar ibland gemensamma besök på olika förskolor för föräldragrupper. Men det går lika bra att själv boka besök på en eller flera förskolor.

Omsorg på obekväm arbetstid

Enköpings kommun har valt att erbjuda plats i natt- och helgverksamhet. Det är inget lagkrav att kommunen ska erbjuda detta, och därför gäller inte garantitiden på fyra månader som annars gäller alla förskoleplaceringar. Det betyder att du kan behöva vänta längre på en plats i natt- och helgverksamhet (så kallat nattis). Du söker platsen i e-tjänsten på enkoping.se. Du måste också skicka in ett arbetsgivarintyg som visar att du arbetar obekväma tider. Intyget skickas till: Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 745 34 Enköping.
Om ditt barn har två vårdnadshavare gäller rätten till nattis bara om båda arbetar obekväma tider. Obekväm arbetstid räknas som tid under vardagar mellan klockan 18:30-06:30, under helger mellan fredag klockan 18:30 till måndag klockan 06:30.

Uppsägning

Hur säger jag upp min förskoleplats?

Uppsägning av förskoleplats görs via e-tjänsten.

Till e-tjänsten för uppsägning av förskoleplats

Uppsägningstiden är 30 dagar från och med det datum anmälan inkommer till Enköpings kommun. Om du angivit ett senare datum gäller det datumet som uppsägningstid. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Barnet får vara på förskolan under den här tiden.

Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden är 30 dagar från och med det datum anmälan inkommer till Enköpings kommun. Om du angivit ett senare datum gäller det datumet som uppsägningstid. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Barnet får vara på förskolan under den här tiden.

Allmän förskola

När får jag 15 timmar avgiftsfri allmän förskola?

När ditt barn är i åldern 3–5 år erbjuds allmän förskola. Den gäller från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år. Allmän förskola omfattar 525 timmar per år och är avgiftsfri. Det motsvarar femton timmar per vecka. Allmän förskola följer grundskolans läsår.

Hur gör jag om jag behöver fler timmar?

För barn som behöver plats mer än de timmar som erbjuds i allmän förskola debiteras en avgift för de extra timmarna. Avgiften är beräknad på maxtaxan med en reducering med 22,5 procent.

Medicinering i förskolan

Hur gör jag om mitt barn behöver ta medicin i förskolan?

Du skriver ut en blankett för egenvård och lämnar den till barnets läkare för ifyllnad. Lämna sedan blanketten till personalen i förskolan.

Till blankett för egenvård vid diabetes

Till blankett för egenvård läkemedel

Till blankett för övrig egenvård