Yrkes­högskola

Yrkeshögskolans utbildningar möter arbetsmarknadens behov. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera.

Yrkeshögskolan (YH) i Enköping har sin verksamhet på Linbanegatan 12. Där kan du bland annat studera till trädgårdsmästare samt ventilationsingenjör med inriktning styr- och reglerspecialist.

Vanliga frågor

Vad kännetecknar yrkeshögskolans utbildningar?

Utbildningarna är eftergymnasiala och du utbildas för en tydlig yrkesroll. På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet. Alla utbildningar är avgiftsfria och du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad kostar utbildningen?

De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria. På alla utbildningar måste du betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning. Du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) när du studerar på yrkeshögskolan.

Finns det en åldersgräns?

Alla, oavsett ålder, är välkomna att söka till en utbildning inom yrkeshögskolan. Däremot finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Fördjupning